هاواسی
رحمتلیک عاشیق اصلان "نارنجی هاواسی"
6:56
رحمتلیک عاشیق اصلان "نارنجی هاواسی"
Aşıq Cavad Məhərrəmi | Şərur havası | عاشیق جواد محرمی| شرور هاواسی
5:25
Aşıq Cavad Məhərrəmi | Şərur havası | عاشیق جواد م...
گروه عاشیقی دالغا- جنگی کور اوغلو(ترکی کوراوغلو) هاواسی
8:06
گروه عاشیقی دالغا- جنگی کور اوغلو(ترکی کوراوغلو) ه...
عاشیق محبوب عبدی گویچه گولی هاواسی
3:44
عاشیق محبوب عبدی گویچه گولی هاواسی
استاد خانلار و آشیق زولفیه بیر گوزل دیلقم هاواسی
2:51
استاد خانلار و آشیق زولفیه بیر گوزل دیلقم هاواسی
آموزش قوپوزـ دیلقمی هاواسی ـ درس اول
3:33
آموزش قوپوزـ دیلقمی هاواسی ـ درس اول
آشیق آیتکین (روحانی هاواسی)حتمان باخین
2:34
آشیق آیتکین (روحانی هاواسی)حتمان باخین
عاشیق سازی - کرم کؤچدو عاشیق هاواسی - محمد رشیدی
5:01
عاشیق سازی - کرم کؤچدو عاشیق هاواسی - محمد رشیدی
دوبیت هاواسی استاد بیژن اسلامی
3:55
دوبیت هاواسی استاد بیژن اسلامی
عاشیق محبوب عبدی "نخجوانی هاواسی"
4:46
عاشیق محبوب عبدی "نخجوانی هاواسی"
صولت قاسمی-سولدوز هاواسی
9:22
صولت قاسمی-سولدوز هاواسی
قاراچی عاشیق هاواسی - محمد اوکتای
7:35
قاراچی عاشیق هاواسی - محمد اوکتای
عاشیق هاواسی- عاشیق ستار از میاندوآب
4:21
عاشیق هاواسی- عاشیق ستار از میاندوآب
عاشیق هاواسی - محبوب عبدی
3:55
عاشیق هاواسی - محبوب عبدی
اورفانی هاواسی‌ عاشیق ابراهیم مدنی
5:03
اورفانی هاواسی‌ عاشیق ابراهیم مدنی
گوزلدی عشقین هاواسی
0:42
گوزلدی عشقین هاواسی
آغیر شریلی عاشیق هاواسی- محمد رشیدی
3:25
آغیر شریلی عاشیق هاواسی- محمد رشیدی
گؤیچه  گولو عاشیق هاواسی- محمد رشیدی
3:48
گؤیچه گولو عاشیق هاواسی- محمد رشیدی
Aşıq dərviş - شکر یازی هاواسی عاشیق درویش
4:34
Aşıq dərviş - شکر یازی هاواسی عاشیق درویش
عاشیق رسول سپهری نخجوانی هاواسی
4:44
عاشیق رسول سپهری نخجوانی هاواسی
آموزش قوپوز( باش دیوانی هاواسی جلسه 1)
3:45
آموزش قوپوز( باش دیوانی هاواسی جلسه 1)
Qaytarma Aşıq havası قایتارما آشیق هاواسی
7:53
Qaytarma Aşıq havası قایتارما آشیق هاواسی
ساری تل هاواسی،آشیق کماندار قیه باشی،شاعر علی خانی (نیسگیل)
4:48
ساری تل هاواسی،آشیق کماندار قیه باشی،شاعر علی خانی...
یانیق کرمی هاواسی - محمد رشیدی
6:54
یانیق کرمی هاواسی - محمد رشیدی
جلیلی هاواسی - فرمان فرضی
5:27
جلیلی هاواسی - فرمان فرضی
آشیق عرب پرنلو - دورنالار منصوری هاواسی
12:05
آشیق عرب پرنلو - دورنالار منصوری هاواسی
عاشیق هاواسی عبدالعلی اسکندری
4:19
عاشیق هاواسی عبدالعلی اسکندری
یانیخ کرمی هاواسی
6:04
یانیخ کرمی هاواسی
قدیمی عاشیق هاواسی
2:27
قدیمی عاشیق هاواسی
عاشیق عرب پرنلو - جلیلی هاواسی
4:05
عاشیق عرب پرنلو - جلیلی هاواسی
عاشیق زولفیه.دو بیتی هاواسی.کانال پر از آهنگ های عاشیق زولفیه لینکش پایینه
4:57
عاشیق زولفیه.دو بیتی هاواسی.کانال پر از آهنگ های ع...
آشیق زولفیه - ساز هاواسی
8:14
آشیق زولفیه - ساز هاواسی
عاشیق خانلار/باش مخمس هاواسی
5:35
عاشیق خانلار/باش مخمس هاواسی
عاشیق علی عبادی - داغلار هاواسی
6:50
عاشیق علی عبادی - داغلار هاواسی
قایتارما هاواسی
1:12
قایتارما هاواسی
آشیق رسول اجاقلو(اینجه گلی هاواسی)
2:50
آشیق رسول اجاقلو(اینجه گلی هاواسی)
#آشیق عدالت دلی داغلی #تجنیس هاواسی
4:32
#آشیق عدالت دلی داغلی #تجنیس هاواسی
عاشیق هاواسی ASHIG HAVASI
6:03
عاشیق هاواسی ASHIG HAVASI
عاشیق زولفیه.دیلقم هاواسی.کانال پر از آهنگ های عاشیق زولفیه لینکش پایینه
5:04
عاشیق زولفیه.دیلقم هاواسی.کانال پر از آهنگ های عاش...
استاد عاشیق عدالت دلی داغلی-اینجه گول هاواسی
4:25
استاد عاشیق عدالت دلی داغلی-اینجه گول هاواسی
دوبیتی هاواسی کریم کشوری
2:44
دوبیتی هاواسی کریم کشوری
عاشیق محبوب خلیلی منصوریه هاواسی/سازدا چنگیز مهدی پور
5:13
عاشیق محبوب خلیلی منصوریه هاواسی/سازدا چنگیز مهدی...
Cengi Koroglu OZAN gurupu جنگی کوراوغلو اوزان گروهو
5:45
Cengi Koroglu OZAN gurupu جنگی کوراوغلو اوزان گروه...
عاشیق خانلار محرم او باش ساری تئل هاواسی
7:06
عاشیق خانلار محرم او باش ساری تئل هاواسی
گروه عاشیقی اوزان - کوراوغلو قایتارماسی هاواسی
14:54
گروه عاشیقی اوزان - کوراوغلو قایتارماسی هاواسی
عاشیق هاواسی : سولدوزو
1:33
عاشیق هاواسی : سولدوزو
دکتر فرمان فرضی (روحانی هاواسی) قوپوز (آشیق سازی)
8:05
دکتر فرمان فرضی (روحانی هاواسی) قوپوز (آشیق سازی)
عاشیق محبوب خلیلی - قهرمانی هاواسی
7:28
عاشیق محبوب خلیلی - قهرمانی هاواسی
عاشیق فرض الله امیدی - اوشاری هاواسی
5:21
عاشیق فرض الله امیدی - اوشاری هاواسی
عدالت قاراداغلی روحانی هاواسی  09147889699
6:30
عدالت قاراداغلی روحانی هاواسی 09147889699
استاد عاشیق عدالت دلی داغلی-بیرگوزل یانیق کرم هاواسی
9:27
استاد عاشیق عدالت دلی داغلی-بیرگوزل یانیق کرم هاوا...
عدالت قاراداغلی- یانیق کرم هاواسی 09147889699
7:51
عدالت قاراداغلی- یانیق کرم هاواسی 09147889699
آشیق شهریار قاراخانلی - شریلی هاواسی
4:31
آشیق شهریار قاراخانلی - شریلی هاواسی
مینا گرایلیسی عاشیق هاواسی - محمد رشیدی
1:33
مینا گرایلیسی عاشیق هاواسی - محمد رشیدی
اؤیرنجی لریمله برابر شاهسئونی عاشیق هاواسی
3:21
اؤیرنجی لریمله برابر شاهسئونی عاشیق هاواسی
باش ساری تئل هاواسی
8:07
باش ساری تئل هاواسی
اووشاری ساز هاواسی- محمد رشیدی
1:55
اووشاری ساز هاواسی- محمد رشیدی
ساز و آواز سنتی اصیل آذربایجان - دیلقم هاواسی - عاشیق عباس ستاری
3:44
ساز و آواز سنتی اصیل آذربایجان - دیلقم هاواسی - عا...
عاشیق هاواسی1
2:36
عاشیق هاواسی1
عاشیق حسین اسدی. روحانی هاواسی.
7:59
عاشیق حسین اسدی. روحانی هاواسی.