گلzwnjهای برتر
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال دنیا
2:27
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال دنیا
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال اروپا
2:43
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال اروپا
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال اروپا
4:23
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال اروپا
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال اروپا
2:42
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال اروپا
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته
2:39
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته
پاس گل های برتر | هفته 15 | سری آ 2023/24
2:24
پاس گل های برتر | هفته 15 | سری آ 2023/24
فوتبال ۱۲۰ | ترین ها؛ گل های برتر هفته
2:18
فوتبال ۱۲۰ | ترین ها؛ گل های برتر هفته
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال اروپا
2:42
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال اروپا
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال اروپا
2:42
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال اروپا
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال اروپا
3:30
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال اروپا
بهترین لحظات فصل - گل های برتر | پاریس
4:54
بهترین لحظات فصل - گل های برتر | پاریس
شگفت  انگیزترین ضربات ایستگاهی سال | گل های برتر
5:17
شگفت انگیزترین ضربات ایستگاهی سال | گل های برتر
گل های برتر تیم ملی آرژانتین در ادوار مختلف جام جهانی
1:03
گل های برتر تیم ملی آرژانتین در ادوار مختلف جام جه...
گل های برتر تیم ملی پرتغال در ادوار مختلف جام جهانی
1:01
گل های برتر تیم ملی پرتغال در ادوار مختلف جام جهان...
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته
2:24
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته
منچستر سیتی | گل های برتر ماه مارس | ریاض محرز، جان استونز، لیام دلاپ
4:26
منچستر سیتی | گل های برتر ماه مارس | ریاض محرز، جا...
فوتبال ۱۲۰ | ترین ها؛ گل های برتر هفته
2:18
فوتبال ۱۲۰ | ترین ها؛ گل های برتر هفته
فوتبال ۱۲۰ | ترین ها؛ گل های برتر هفته
2:50
فوتبال ۱۲۰ | ترین ها؛ گل های برتر هفته
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال اروپا
2:42
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال اروپا
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال اروپا
2:43
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال اروپا
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته اروپا
3:18
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته اروپا
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال اروپا
2:41
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال اروپا
گل های برتر تیم ملی فرانسه در ادوار مختلف جام جهانی
1:01
گل های برتر تیم ملی فرانسه در ادوار مختلف جام جهان...
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال اروپا
2:36
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال اروپا
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال اروپا
2:36
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال اروپا
10 گل برتر ماه مارس | گل های برتر | سری آ 2023/24
4:35
10 گل برتر ماه مارس | گل های برتر | سری آ 2023/24
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال دنیا
4:09
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال دنیا
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال اروپا
3:08
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال اروپا
گل های برتر ماه مارس | لیورپول
1:12
گل های برتر ماه مارس | لیورپول
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته اروپا
2:42
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته اروپا
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال اروپا
3:59
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال اروپا
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال جهان
2:46
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال جهان
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال اروپا
3:14
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال اروپا
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال اروپا
2:33
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال اروپا
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته اروپا
2:43
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته اروپا
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته بازی های ملی
2:41
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته بازی های ملی
مقدماتی یورو | گل های برتر | کیه زا، برونو فرناندس، امباپه...
4:30
مقدماتی یورو | گل های برتر | کیه زا، برونو فرناندس...
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال اروپا
2:43
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال اروپا
پاس گل های برتر | هفته 30 | سری آ 2023/24
2:36
پاس گل های برتر | هفته 30 | سری آ 2023/24
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال اروپا
2:45
فوتبال ۱۲۰ | گل های برتر هفته فوتبال اروپا