گوشی جدید محمد شکوری؛ حدس می زنید گوشی جدید من چیه؟

خب خب یه گوشی جدید به گوشی هامون اضافه شده که قراره یک سال آینده کلی مقایسه و محتوای خفن ازش داشته باشیم ویدیو رو ببینید که با گوشی جدید من آشنا بشید؛ راستی شما چه رنگی از این گوشی رو دوست دارید؟