حامی حیات حل مسئله و تصمیم گیری | رادیو مهرآوا

قسمت سوم | به قلم و اجرای: زینب موحد | کارشناسان: دکتر عباس یوسفی نژاد دکتری تخصصی تغذیه و رژیم درمانی و دکتر رستم حاجیوند دکتری تخصصی روانشناسی | ادیت: فاطمه تیموری | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم روابط عمومی: سودابه پناهنده و مهدیه کردلو | سردبیر: ندا کشاورز | کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava