عرفان عزیزپور، مدیر اجرایی ۱۰۰ استارتاپ

23 بازدید
بیشتر
جهش
جهش
عرفان عزیزپور، مدیر اجرایی ۱۰۰ استارتاپ و از سرمایه‌گذاران چرخه سوم شتابدهی جهش، از نقش شتابدهنده‌ها در باز کردن گره&z ...
عرفان عزیزپور، مدیر اجرایی ۱۰۰ استارتاپ و از سرمایه‌گذاران چرخه سوم شتابدهی جهش، از نقش شتابدهنده‌ها در باز کردن گره‌های آغازین کسب‌وکارها می‌گوید.

همه توضیحات ...