مهارت های اعجاب انگیز رونالدو نازاریو (پدیده) برای رئال مادرید

1,900 بازدید
بیشتر
Football Nostalgia
Football Nostalgia
او بین سالهای 2002 تا 2007 عضو قو های سپید بود. ...
او بین سالهای 2002 تا 2007 عضو قو های سپید بود.

همه توضیحات ...