تدریس درس چهارم انسان و محیط زیست (1)

10,370 بازدید
بیشتر
معلمِ زیست
در این ویدئو، مباحث انرژی نیازی پایان ناپذیر و اتفاقات در حال رخ دادن در جهان کنونی مورد بررسی قرار گرفته اند. ...
در این ویدئو، مباحث انرژی نیازی پایان ناپذیر و اتفاقات در حال رخ دادن در جهان کنونی مورد بررسی قرار گرفته اند.

همه توضیحات ...