بررسی خودرو سانگ یانگ کوراندو 2018

1,649 بازدید
بیشتر
کانال رسمی اتو خسروانی
کانال رسمی اتو خسروانی
سانگ یانگ در نسل سوم کوراندو، دیگر از اون ظاهر جعبه ای شکل و جیپ مانند نسل دومش فاصله گرفته و چهره خودرو رو باب میل اروپایی ها ش ...
سانگ یانگ در نسل سوم کوراندو، دیگر از اون ظاهر جعبه ای شکل و جیپ مانند نسل دومش فاصله گرفته و چهره خودرو رو باب میل اروپایی ها شکل داده.

همه توضیحات ...