آموزش پایتون قسمت 1- آشنایی و نصب

30,092 بازدید
بیشتر
علی بیگدلی
علی بیگدلی
در این قسمت قرار است به نصب و راه اندازی به همراه آشنایی اولیه با زبان برنامه نویسی پایتون بپردازیم برای اطلاع بیشتر و ادامه آمو ...
در این قسمت قرار است به نصب و راه اندازی به همراه آشنایی اولیه با زبان برنامه نویسی پایتون بپردازیم برای اطلاع بیشتر و ادامه آموزش به سایت www.icc-aria.ir مراجعه نمایید.

همه توضیحات ...