روانشناسی بالینی: 1- تعریف روانشناسی بالینی و مسایل جاری

روانشناسی بالینی مهمترین درس در کنکور ارشد روانشناسی بالینی با ضریب ۳ است. از مشکلاتی که داوطلبان در مطالعه این درس با آن مواجه هستند، تعدد منابع و گستردگی مباحث آن است. در دوره حاضر دکتر زینب خجوی تمامی مباحث مهم مربوط به درس روانشناسی بالینی را پوشش می دهند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوره اینجا کلیک کنید: https://bit.ly/38H1iqZ