سریال سیزده - قسمت اول

پنج نفر برای یک مأموریت فوق سری انتخاب شده‌اند که هر کدام تخصص ویژه‌ای دارند اما حالا فقط یک نفرشان جان سالم به در برده است. سربازی به نام «13»