عامل گرانی وحشتناک قبض های گاز را بشناسید/ طنز

27,172 بازدید
بیشتر
جاجوشو
جاجوشو
خواهر من برادر من! نمیبینی سرده؟ درست مصرف کن. درست بخور سر جدتون درست بخورید ------------------------------------------------ ...
خواهر من برادر من! نمیبینی سرده؟ درست مصرف کن. درست بخور سر جدتون درست بخورید ------------------------------------------------------------------------------------------------ Instagram : https://www.instagram.com/judgoooshow ------------------------------------------------------------------------------------------------ #طنز #گاز #زمستان

همه توضیحات ...