آتش سوزی یک دستگاه اتوبوس در تبریز

نصر: فوری/ اتوبوس شرکت واحد روی پل روبروی پالایشگاه تبریز دچار حریق شد...