منابع ارشد روانشناسی-درس روانشناسی بالینی

RavanAmooz.ir این درس منابع متعددی دارد و صرفا مختص منبع آکادمیک هم نیست. بنابراین مشخص کردن منبع اصلی که بتوان سوال را مستقیم با آن پاسخ داد در بعضی سالها دشوار است. همچنین سوالات به گونه ای است که دانش کلی شما از همه دروس در پاسخگویی به آن موثر است، مخصوصا سوالات آسیب شناسی در این درس زیاد طرح می شود. کتاب های اصلی پیشنهادی برای این درس کتاب روانشناسی بالینی فیرس و نظریه های درمانی پروچاسکا و برخی فصول کتاب سنجش روانی مارنات است. مجموعه روان آموز بهترین کتاب کمک آموزشی موجود برای این درس است که در جلد اول سنجش ها و در جلد دوم درمان ها ارایه شده است. این کتاب به خوبی و کامل کتاب فیرس و پروچاسکا و فصول مهم مارنات را پوشش می دهد و با نکات برجسته سایر کتب تکمیل شده است. همچنین شامل سوالات طبقه بندی شده کنکورهای گذشته همراه با پاسخ تشریحی است. در صورت وقت کافی می توانید فصل را یک بار از فیرس و پروچاسکا روخوانی کرده و در دفعات بعدی آن را با روان آموز جایگزین کنید. اگر فرصت کافی ندارید توصیه می کنیم سراغ منابع اصلی متعدد این درس نروید و آنها را با روان آموز جایگزین کنید. در نهایت برای فهم بهتر مطالب این درس (بخصوص برای کسانی که فرصت مطالعه منابع اصلی ندارند و همچنین تغییر رشته ای ها) شرکت در کلاس این درس با تدریس دکتر خجوی پیشنهاد می شود. نرم افزار نارنگی برای این درس در حال آماده سازی است و امسال به دست شما خواهد رسید.