توفیق حضور در مراسم محرم با سخنرانی حجت الاسلام علی پناه

توفیق حضور در مراسم محرم با سخنرانی حجت الاسلام علی پناه https://eitaa.com/harakatbesooyekhoda/411