مستند انتخاباتی حسن روحانی (قسمت دوم)

کلاکت
کلاکت
48.2 هزار بار بازدید - 7 سال پیش - پخش قسمت دوم مستند های
پخش قسمت دوم مستند های انتخاباتی نامزد های ریاست جمهوری از امشب و با پخش مستند آقای حسن روحانی آغاز شد.
7 سال پیش در تاریخ 1396/02/19 منتشر شده است.
48,272 بـار بازدید شده
... بیشتر