آهنگ جدید رضا صادقی بنام نوافن

Reza Sadeghi | رضا صادقی
Reza Sadeghi | رضا صادقی
97 هزار بار بازدید - 12 ماه پیش - رضا صادقی - نوافن Reza
رضا صادقی - نوافن Reza Sadeghi - Novafen متن ترانه آهنگ رضا صادقی بنام نوافن : رو به آیینه نشستم زل زدم به خاطراتم بسته‌های قرص اینجان که بشن راه نجاتم! صب به صب مجبور می‌شم با گذشته‌م رو به رو شم من با موهای سفیدم... عمریه سیاه‌پوشم! کی می‌دونه تو سکوتم با دلم چیکار کردم؟ من که به جای گذشته‌م... از خودم فرار کردم! روزوُ به شب می‌رسونم با خیالی غیر ممکن دردوُ ساکت می‌کنم با روزی چند وعده نوافن! من هنوزم که هنوزه پرم از خواب ندیده من همون صدای خسته‌م که به جایی نرسیده... توی خلوت اتاقم تنهاییمو قاب کردم هر کجا که کم آوردم رو خودم حساب کردم برای شب‌گریه حتا.. حتا یه شونه نمونده زندگیمو سیل برده چیزی از خونه نمونده... من شکنجه شدم اما از غرورم دل نکندم در این قفس که وا شه می‌بینی منم پرنده‌م
12 ماه پیش در تاریخ 1402/05/10 منتشر شده است.
97,083 بـار بازدید شده
... بیشتر