اعتراض شدید و بی سابقه آقای دانشمند به حسن روحانی

49,980 بازدید
بیشتر
انصار كلیپ
انصار كلیپ
آقای رئیس جمهور این لباس روحانیت حرمت دارد نمیتوانی برو استعفا بده ... ...
آقای رئیس جمهور این لباس روحانیت حرمت دارد نمیتوانی برو استعفا بده ...

همه توضیحات ...