ویدئو؛ گل بسیار زیبای ریبری در تمرینات بایرن مونیخ

677