مینا و نیلوفر وارد می شوند / حضور در بازار بین الملل هدف جدی ماست

77 بازدید
بیشتر
کاریزماپلاس
کاریزماپلاس
دو خواهر جوان که در صنعت چرم، کسب و کار خانوادگی راه اندازی کرده اند و با وجود همه سختی های تولید در ایران، همچنان آن را ادامه م ...
دو خواهر جوان که در صنعت چرم، کسب و کار خانوادگی راه اندازی کرده اند و با وجود همه سختی های تولید در ایران، همچنان آن را ادامه می دهند و کم کم طعم شهرت را می چشند. «داستان مینا و نیلوفر جوان» اگر از این گفتگوی اختصاصی لذت بردید، ما را به دیگر دوستان خود معرفی کنید

همه توضیحات ...