مهارت‌های فردی | شیادیِ شفای زخم!

سال گذشته در چند پُست مجزا و البته در یک لایو مفصل، به مجموعه و راهبری که ادعای شفای زخم‌های مردم را دارند پرداختیم. از آن‌جایی که تعداد افرادی که قربانی کارگاه‌های این مجموعه هستند و به ما مراجعه می‌کنند رو به افزایش است، تصمیم گرفتیم این‌بار عمیق‌تر شویم و ببینیم چگونه جناب اُستاد به بهانه‌ی درمان یک‌روزه‌ی زخم‌ها و دردهای مردم، جیب آن‌ها را خالی می‌کند!