بیزتاکس 5: مقایسه کسب و کار در ایران و آلمان

1,320 بازدید
بیشتر
بیزتاکس
بیزتاکس
این پنجمین قسمت از برنامه بیزتاکس است. در این قسمت از بیزتاکس، احمد میرخانی مهمان سید حمیدرضا عظیمی است تا با هم پیرامون « ...
این پنجمین قسمت از برنامه بیزتاکس است. در این قسمت از بیزتاکس، احمد میرخانی مهمان سید حمیدرضا عظیمی است تا با هم پیرامون «کسب و کار در ایران و آلمان» گفتگو کنند. آقای میرخانی با 15 سال سابقه ارائه مشاوره مالی در آلمان، تجربیاتی از فضای کارمندی و کسب و کار در آلمان می‌گوید و همچنین شواهدی (کیس) از فولکس واگن و آمارهایی از دولت فدرال آلمان پیرامون فضای کسب و کار این کشور ارائه میشود. این برنامه 17 دقیقه 29 ثانیه است و با حمایت علمی انجمن مدیریت کسب و کار ایران و همکاری آموزشگاه پیانو پدال که فضای ضبط ویدئو را در سالن تخصصی خود ارائه کردند، تقدیم شما می‌کنیم. https://biztalks.ir زمان‌بندی پنجمین قسمت از بیزتاکس: تیتراژ: 00:00 معرفی موضوع این قسمت از بیزتاکس: 00:11 معرفی احمد میرخانی: 00:47 خوشآمدگویی: 00:56 شرایط جمعیتی و اشتغال ایران و آلمان: 01:30 آمار بالای شاغلین بخش خدمات آلمان: 02:33 تعادل کار و زندگی در آلمان: 05:00 درآمد متوسط شاغلین در آلمان: 06:25 نرخ بیکاری در آلمان: 10:23 مقایسه هزینه‌های زندگی و درآمد در آلمان: 11:30 دلایل نارضایتی شغلی در آلمان: 12:51 نتیجه‌گیری و پایان: 16:53

همه توضیحات ...