دکتر محمدباقر حبی، روانشناس بالینی

دکتر محمدباقر حبی، روانشناس بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه و متخصص در حوزه آسیبها و اختلالات روان، استرس، اضطراب و افسردگی، اختلالات رفتاری، اختلالات عاطفی و مشکلات شناختی و روابط میان فردی است. جهت تعیین وقت مشاوره با مرکز مشاوره بهار زندگی تماس بگیرید. تلفن: 44481709