سخنان نفرات برتر کنکور تجربی 1400 - ثمین صغیری رتبه 241

340