آهنگ جدید بهنام بانی بنام بی معرفت

142,982 بازدید
بیشتر
Behnam Bani | بهنام بانی
Behnam Bani | بهنام بانی
بهنام بانی بی معرفت Behnam Bani Bi Marefat نگفتم توی فکرته بری یه روزی رفتی تو درست اونم چه روزی رفتی که به هم رسیده بودیم ...
بهنام بانی بی معرفت Behnam Bani Bi Marefat نگفتم توی فکرته بری یه روزی رفتی تو درست اونم چه روزی رفتی که به هم رسیده بودیم چی شد اون خوابا که دیده بودیم نقشه هایی که کشیده بودیم ... نگفتم واسه رفتنت بهونه چیدی رفتی خب بگو به چی رسیدی یادته چه روزایی داشتیم یادته چه آرزوها داشتیم عشقو تو گذشته جا گذاشتیم ... بی معرفت یه جوری حال این دل دیوونه بعد تو بده که با تموم آدما و با خودش بهم زده تموم این خیابونا رو صد دفعه قدم زده بی معرفت یه جوری عاشقت بودم که هیچکسی بلد نبود بدی این دلم همین بودش که با تو بد نبود تو آدمی بودی شبیه حرفی که میزد نبود بی معرفت ... رفتی چه دردی حرف آخرت داشت رفتی دیدی یهو هوا ورت داشت گذاشتی تنهام میون اشکام ... نگفتم به هیچکسی بدیتو دیگه آخه آدم بدی عشقشو نمیگه هواتو کردم دورت بگردم هواتو کردم دورت بگردم یه جوری حال این دل دیوونه بعد تو بده که با تموم آدما و با خودش بهم زده تموم این خیابونا رو صد دفعه قدم زده بی معرفت یه جوری عاشقت بودم که هیچکسی بلد نبود بدی این دلم همین بودش که با تو بد نبود تو ادمی بودی شبیه حرفی که میزد نبود بی معرفت ...

همه توضیحات ...