درس‌هایی از فیلمنامه/ قسمت سیزدهم/ ورود

«ورود»؛ اقتباس و تدوین در یک علمی‌تخیلی تراز * خطر لوث شدن داستان