خلاصه جامع و کامل کتاب روانشناسی بالینی فیرس

خلاصه جامع و کامل کتاب روانشناسی بالینی فیرس و ترال ترجمه مهرداد فیروزبخت این فایل حاوی چکیده جامعی از 16 فصل این کتاب می باشد که نیاز اساتید، دانشجویان و به ویژه داوطلبان آزمون ارشد و دکتری را برطرف می کند.