معرفی کتاب فوت و فن های ساختمان سازی جلد اول

دراین ویدئو سعی شده تا معرفی نسبتا کاملی در خصوص کتاب فوت و فن های ساخمان سازی برای مخاطبان ارائه شود ، به طور کلی کتاب فوت و فن های ساختمان سازی جلد اول یکی از جامع ترین کتاب ها در حوزه اجرای ساختمان است که علاوه بر ارائه نکات از مراحل صفر تا صد مراحل اجرای ساختمان، مولف سعی نموده در این کتاب دانش فنی و تجربیات چندین ساله خود از مسائل و مشکلات مربوط به پروژه های ساختمانی را به همراه عکس های مناسب در کتاب گردآوری نماید. همچنین نکات آیین نامه ای مرتبط با هر مبحث نیز در پایان هر بخش از کتاب به اقتضا بیان شده است، این کتاب میتواند علاوه بر مهندسان ناظر و مجری رشته عمران و معماری مورد استفاده کلیه دست اندرکاران امر ساخت و ساز نیز قرار گیرد. لینک کتاب: https://npub.ir/m/2hkd2