آهنگ محسن چاوشی - به خدا

Mohsen Chavoshi | محسن چاوشی
Mohsen Chavoshi | محسن چاوشی
13.6 هزار بار بازدید - 9 ماه پیش - محسن چاوشی- به خدا Mohsen
محسن چاوشی- به خدا Mohsen Chavoshi- Be Khoda همه روز روزه بودن، همه شب نماز كردن همه ساله حج نمودن، سفر حجاز كردن ز مدینه تا به كعبه، سر و پا برهنه رفتن دو لب از برای لبیك، به وظیفه باز كردن به مساجد و معابد، همه اعتكاف جستن ز ملاهی و مناهی، همه احتراز كردن شب جمعه‌ها نخفتن، به خدای راز گفتن ز وجود بی‌نیازش، طلب نیاز كردن  به خدا كه هیچ کس را ثمر آنقدر نباشد كه به روی ناامیدی در بسته باز كردن
9 ماه پیش در تاریخ 1402/06/26 منتشر شده است.
13,651 بـار بازدید شده
... بیشتر