کشتار فجیع داعش ، ایران با نبودن مدافعان حرم چه سرنوشتی داشت

7.5 هزار بار بازدید - 2 سال پیش - فرستنده:دکتر محمد مهدی نجفی serateeshgh.com
فرستنده:دکتر محمد مهدی نجفی serateeshgh.com
2 سال پیش در تاریخ 1401/02/20 منتشر شده است.
7,505 بـار بازدید شده
... بیشتر