نوزده میلیون کاربر ایتا - ایستر اگ لست آف آس گوگل - سفر به مریخ

9,475 بازدید
بیشتر
اهورا نیازی
اهورا نیازی
بامداد نکو 00:00 00:48 گرافیک قوی اس ۲۳ اولترا 02:11 سفر به مریخ ۴۵ روزه 03:11 هوش مصنوعی چت جی پی تی بالاترین امتیار ام بی ای ...
بامداد نکو 00:00 00:48 گرافیک قوی اس ۲۳ اولترا 02:11 سفر به مریخ ۴۵ روزه 03:11 هوش مصنوعی چت جی پی تی بالاترین امتیار ام بی ای 04:48 تولید آیفون به هند میرود 05:23 ایستر اگ گوگل برای سریال لست آف آس 06:14 فکت جالب از انسان 06:53 ایتا ۱۹ میلیون کاربردارد؟

همه توضیحات ...