تست گوزن و اسلالوم مربوط به سانگ یانگ تیوولی ، با سرعت 72 كیلومتر بر ساعت

1,157