ضرب المثل شیرازی " ترتیزک کاشتیم ....... " - شیراز

3,027 بازدید
بیشتر
رسانه مجازی شبکه فارس
رسانه مجازی شبکه فارس
جناب درودی با لهجه شیرین شیرازی شون یه ضرب المثل قدیمی رو یادآوری میکنن. ...
جناب درودی با لهجه شیرین شیرازی شون یه ضرب المثل قدیمی رو یادآوری میکنن.

همه توضیحات ...