گرانچ تایم.::این دیگه ت*جاوزه!:گرانچ فان و خفن.:کلیپ گرانچ جدید::گرانچ قشنگ::

های گایزز به چنلمم خیلییی خیلیی خوش اومدینن اینم از یه چالشش جدیدد:::::::::::::::........:::::::..:::::: :::: ....... ........ باهوشاا بگن =(( شخصی پرسید الان چند سال داریی ..... ( سن خودتونو بگید) اگر ۵ سال پیش به دنیا می امدی الان چند سال داشتی ؟.. رقم اخر لایکت میشه درصد باهوشیت ...^_^ رقم اخر فالوت میشه سنی که مامان یا بابا میشی ^_^ XD ... و یادتون نره اگه حوصلتون سر رفته یه سر تو چنل بزن و تو چالش های جذابمون شرکت کن اگر هم ایده ای برای چالش یا ودیو دارید حتماا برام بنویسید لایک و فالو چنل یادتون نره مرسی که تماشا کردید...