حصیربافی در گیلان

3,435 بازدید
بیشتر
روستاییان گیلان
روستاییان گیلان
خانواده گیلانی با تامین مواد اولیه از گیاهان تالاب و جنگل آنها را تبدیل به صنایع دستی زینتی و کاربردی میکنند. ...
خانواده گیلانی با تامین مواد اولیه از گیاهان تالاب و جنگل آنها را تبدیل به صنایع دستی زینتی و کاربردی میکنند.

همه توضیحات ...