ویدئو کلوپ در بیمارستان ولیعصر زنجان

220 بازدید
بیشتر
خبرگزاری صداوسیما زنجان
خبرگزاری صداوسیما زنجان
تلاش یکی از پرستاران بیمارستان ولیعصر برای بهبود حال روحی و جسمی بیماران کرونایی ...
تلاش یکی از پرستاران بیمارستان ولیعصر برای بهبود حال روحی و جسمی بیماران کرونایی

همه توضیحات ...