بهترین گل‌ها و پاس گل‌های مسی برای پاری‌سن‌ژرمن | 2021/22

این بازیکن کماکان به شگفتی سازی ادامه می‌دهد.