مدریک‌تاکس ۳۱ - محمد‌جواد ثابت؛ با مدیریت، زندگی کن!

مدیریت، دانشی‌ست پرجاذبه و اثربخش در دنیای امروز. البته شاید عمدۀ استفاده‌ها از آموخته‌های این رشتۀ علمی، مربوط به همان افرادی باشد که در موقعیت مدیر یا مشاور، در سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف، فعال هستند. غیر از این، مدیریت مثل همۀ رشته‌های دیگرِ علوم انسانی، ظرفیتی تمام‌نشدنی برای راه‌نمایی و کاربرد در زندگی روزمرۀ ما دارد، حتی مایی که ممکن است یک‌بار هم در زندگی به‌شکل تخصصی با مفاهیم یا موقعیت‌های مدیریتی مواجه نشده باشیم. در قسمتِ سی‌ویکمِ مدریک‌تاکس، دکتر محمدجواد ثابت، مدرس و مشاور مدیریت و عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی، برای ما از سه درسِ ویژۀ مدیریت برای زندگی روزمره صحبت خواهد کرد؛ درس‌هایی که به ما معرفت جدید برای زندگیِ باکیفیت‌تر خواهند داد.