موزیک ویدئو جدید رضا صادقی بنام جورتو میکشم

Reza Sadeghi | رضا صادقی
Reza Sadeghi | رضا صادقی
36.1 هزار بار بازدید - 9 ماه پیش - رضا صادقی بنام جورتو میکشم
رضا صادقی بنام جورتو میکشم Reza Sadeghi - Joreto Mikesham یه محلست یه چشات چقد برات دود کنم اسفند هر دفه صدام میکنی برام قشنگتر میشه اسمم دیگه تورو بلد شدم آخه دیوونتم خودم همه از رو میخوننت من تور حفظم جورتو میکشم من عاشقتم دندم نرم توو کتم نمیره جایی تنها بری شرمندم جورتو میکشم من عاشقتم دندم نرم توو کتم نمیره جایی تنها بری شرمندم تویی تو نور چشمی که یه کم تلخه زبونش ولی هیچی توو دلش نیست خودم دارم هواتو نگات عاشقترم کرد ازم نیگیری چشاتو جورتو میکشم من عاشقتم دندم نرم توو کتم نمیره جایی تنها بری شرمندم جورتو میکشم من عاشقتم دندم نرم توو کتم نمیره جایی تنها بری شرمندم
9 ماه پیش در تاریخ 1402/07/25 منتشر شده است.
36,119 بـار بازدید شده
... بیشتر