آخرین اجرای معصومی، گوینده خبر ورزشی صدا و سیما

7,276