اجرای آهنگ "BEN" از "مایکل جکسون" توسط یزدان غفوری

9,367 بازدید
بیشتر
یزدان غفوری اصفهانی
یزدان غفوری اصفهانی
باشگاه فوتبال میدلزبور - استعداد درخشان تیم بورو - یزدان آهنگ "BEN" از "مایکل جکسون" را خواند. این مسابقه، ی ...
باشگاه فوتبال میدلزبور - استعداد درخشان تیم بورو - یزدان آهنگ "BEN" از "مایکل جکسون" را خواند. این مسابقه، یک مسابقه نهایی استعدادهای درخشان تیم بورو ۲۰۱۰ است که یزدان غفوری در آن برنده شد. داوران، عبارت بودند از ریس ویلیامز، کریس ریگات، آندرو تایلر و هلن .

همه توضیحات ...