حاج مهدی سلحشور - صحبت (سرود پایانی یک مرامنامه است)

حاج مهدی سلحشور - صحبت (سرود پایانی یک مرامنامه است) | برنامه تلویزیونی حسینیه معلی | زمان: 16 شهریورماه 1401