آموزش مجازی روانشناسی بالینی

درس روانشناسی بالینی مهمترین درس در کنکور ارشد روانشناسی بالینی است، اما برای اغلب داوطلبان جزو دروس سخت با درصد پایین است، مهم ترین مساله ای که در این درس مهم، اغلب داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی به خصوص تغییر رشته ای هابا آن مواجه هستند؛ گسترده بودن بسیار زیاد مطالب این درس، تعدد منابع و دشواری متن کتب اصلی است. در صورتی که با یک استاد این درس را مطالعه کنید، هم مطالب مهم را بهتر خواهید شناخت و هم فهم مطلب برایتان آسان تر خواهد شد، به نحوی که پس از آن، این درس که یکی از سخت ترین کارهای سال کنکور است، به شیرین ترین آن ها تبدیل می شود. برای مشاهده دوره به سایت روان آموز RavanAmooz.ir مراجعه نمایید.