استرلا آمادورا ۰-۱ پورتو | خلاصه بازی | برد پورتو با اولین گل فصل طارمی

آپارات اسپرت
آپارات اسپرت
10.4 هزار بار بازدید - 9 ماه پیش - پیروزی پورتو مقابل استرلا آمادورا
پیروزی پورتو مقابل استرلا آمادورا در هفته ۵ لیگ برتر پرتغال
9 ماه پیش در تاریخ 1402/06/25 منتشر شده است.
10,416 بـار بازدید شده
... بیشتر