راه پل های پروژه دیوان آفتاب 64

479 بازدید
بیشتر
مهدی حجازی
مهدی حجازی
توضیحاتی درباره نحوه ساخت راه پل های پروژه ساختمانی دیوان واقع در آفتاب 64 شهر آمل که توسط مجموعه معماری مهدی حجازی در حال ساخت ...
توضیحاتی درباره نحوه ساخت راه پل های پروژه ساختمانی دیوان واقع در آفتاب 64 شهر آمل که توسط مجموعه معماری مهدی حجازی در حال ساخت می باشد .

همه توضیحات ...