گزارش تصویری نمایش«همه چیز میگذرد،تو نمیگذری»

3,198 بازدید
بیشتر
plato honar
plato honar
خلاصه نمایش: قهرمان به همراه اسبش تاریخ را در می نوردد.عاشق می شود و در این عاشقی اسبش را قربانی می کند.معشوقه اش را هم از دست م ...
خلاصه نمایش: قهرمان به همراه اسبش تاریخ را در می نوردد.عاشق می شود و در این عاشقی اسبش را قربانی می کند.معشوقه اش را هم از دست میدهد. و در انتها در اوج تنهائی مسیری می یابد.این راه روزنه ایست برای آینده ای روشن.

همه توضیحات ...