فیلیمومدرسه از زبان یک معلم باتجربه - فرشاد خلیلی

در مورد فیلیمومدرسه، از زبان فرشاد خلیلی با ۳۷ سال سابقه تدریس، بشنو! ‌ ‌ www.Filimoschool.com ‌