طولانی ترین پل معلق شیشه ای در کردستان(۴۵۰)متر

کردستان و ایران با الوند ویسی
کردستان و ایران با الوند ویسی
این پل در روستای نگل سنندج قرار داره و یه مجموعه کامل از انواع تفریحات(ایگل زیپ،زیپ لاین،پل معلق،زور بال و کافه و ...) است ...
این پل در روستای نگل سنندج قرار داره و یه مجموعه کامل از انواع تفریحات(ایگل زیپ،زیپ لاین،پل معلق،زور بال و کافه و ...) است

همه توضیحات ...