خلاقیت با هوش مصنوعی - اسماعیل گوهری

574 بازدید
بیشتر
آوی‌تاک
آوی‌تاک
آیا راهبری تفکر خلاق و به نمایش گذاشتن این خلاقیت، با بهره‌گیری از هوش مصنوعی ممکن است؟ اسماعیل گوهری به عنوان یک مدیر خل ...
آیا راهبری تفکر خلاق و به نمایش گذاشتن این خلاقیت، با بهره‌گیری از هوش مصنوعی ممکن است؟ اسماعیل گوهری به عنوان یک مدیر خلاقیت، این خلاقیت را با نوآوری همراه کرده تا از دریچه هوش مصنوعی به انجام پروسه‌های خلاق نگاه کند. نتیجه این نگاه متفاوت، به خلق آثار تبلیغاتی و غیرتبلیغاتی منجر شده که بیننده را مجذوب می‌کند و پایش را فراتر از تجربیات خلاق گذشته می‌گذارد. گپ و گفت ما با اسماعیل گوهری به این موضوع می‌پردازد که هوش مصنوعی چطور جای خود را در روند انجام پروژه‌های خلاق باز کرده و این تکنولوژی چه سودی (و یا ضرری!) برای مفهوم خلاقیت داشته است. دنبال کردن این قسمت آوی‌تاک را به همه علاقه‌مندان تکنولوژی‌های نوین پیشنهاد می‌کنیم.

همه توضیحات ...