کتایون سپهری - مدرس «چالش‌های بنیان‌گذاران کسب‌وکارهای نوپا»

110